Adatvédelmi irányelvek

Vállaljuk, hogy személyes adatait felelősségteljes, átlátható, biztonságos módon, jogszerű célból kezeljük, a jelen tájékoztatóban megemlítjük, és betartjuk a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Az adatvédelmi nyilatkozat tartalma a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült, tájékoztató jellegű, és nem érinti az Ön számára biztosított jogokat. Ezzel a dokumentummal szeretnénk világos képet adni arról, hogyan kezeljük személyes adatait és jogait. Adatvédelmi szabályzatunk könnyebb elolvasása érdekében az alábbiakban megtalálja a 679/2016/EU rendeletnek megfelelő legrelevánsabb kifejezéseket, definíciókat:

,,Személyes adat"- minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre ("érintett") vonatkozik; Azonosítható személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra, vagy egy vagy több, a személyre jellemző konkrét elemre való hivatkozással: fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonossága; A ,,személyes adatok különleges kategóriái" (érzékeny adatok) azok az adatok, amelyek faji vagy etnikai származásról, politikai véleményről, vallási vagy filozófiai meggyőződésről vagy szakszervezeti tagságról árulkodnak, valamint genetikai adatok feldolgozása, légköri adatok egy személy egyedi azonosítására .

„Feldolgozás” - minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok készletein hajtanak végre automatizált eszközökkel vagy anélkül, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptáció vagy módosítás, kivonat, konzultáció, felhasználás továbbítás útján nyilvánosságra hozni, terjeszteni vagy más módon elérhetővé tenni, összehangolni vagy kombinálni, korlátozni, törölni vagy megsemmisíteni; Az érintett „beleegyezése”: az érintett szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratának minden olyan megnyilvánulása, amellyel az érintett félreérthetetlen nyilatkozattal vagy cselekvéssel elfogadja a rá vonatkozó személyes adatok kezelését;

A „személyes adatkezelést felügyelő hatóság” egy független hatóság, amely a törvény szerint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásának felügyeletével kapcsolatos feladatokat lát el. Romániában ez a személyes adatok feldolgozását végző felügyeleti hatóság a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság (ANSPDCP). A www.romcatsibiu.ro weboldalon keresztül általunk kezelt személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül szerezhetők be, nevezetesen: név, telefonszám, e-mail cím, és nem utolsósorban a nekünk küldött üzenet tartalma. Az Öntől kapott üzeneteket körülbelül 5-10 évig tároljuk, majd töröljük. Személyes adatok biztonsága: Személyes adatainak felelősségteljes és biztonságos kezelése kiemelt számunkra. Emiatt technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében, beleértve a következőket: munkatársaink és munkatársaink hozzáférésének korlátozása az Ön adataihoz, irányelvek és speciális technikai intézkedések végrehajtása, rendszeres biztonsági ellenőrzések mentése és auditálása, ezek titkosítása. és anonimizálás.

Bár minden ésszerű intézkedést megteszünk az Ön adatai biztonságának biztosítása érdekében, nem tudjuk garantálni a biztonsági rések hiányát vagy a biztonsági rendszerekbe való behatolás ellehetetlenülését. Abban a sajnálatos és valószínűtlen esetben, ha ilyen jogsértés bekövetkezik, jogi eljárásokat követünk a hatások korlátozása érdekében, és az incidenstől számított legfeljebb 48 órán belül értesítjük az érintetteket, ha egy esetleges jogsértés számukra kárt okozhat. Záró rendelkezések: Szabad, tájékozott és félreérthetetlen akaratának kinyilvánításával, nyilatkozattal vagy személyes adatainak egyértelmű megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a fentiek szerint kezeljük. A gyermekek személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulás megadásához legalább 16 évesnek kell lenniük, 16 év alatti gyermekek esetében a szülői felelősséget terhelő hozzájárulása szükséges. Ön nem köteles megadni nekünk személyes adatait, amelyeket ebben a dokumentumban említettünk. Ha azonban nem adja meg számunkra az említett adatokat, vagy téves adatokat ad meg, akkor üzeneteire nem tudunk válaszolni.